Yan Wang

Dr. Yan Wang 王岩

Deputy General Manager & Head of Property & Casualty
Tel +86 21 2035-8980
E-mail

Hannover Re in China

Office

Xiaoying Yu

Xiaoying Yu 余晓莹

Head of Property & Casualty Facultative
Tel +86 21 2035-8951
E-mail

Hannover Re in China

Office